Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Ξήλωσε Ναλμπάντη ο Κουρουμπλής ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 24-6-2015

Με τροπολογία ξηλώνει ο υπουργός
Υγείας όλους τους διοικητές και ανα-
πληρωτές διοικητές της χώρας
Ξηλώνει όλους τους διοικητές και τους ανα-
πληρωτές διοικητές των δημόσιων νοσοκομεί-
ων της χώρας ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης
Κουρουπλής με τροπολογία που κατέθεσε, την
Τετάρτη, στη Βουλή.
Σύμφωνα με την τροπολογία παύεται η θη-
τεία όλων των νυν διοικητών και αναπληρωτών
διοικητών των δημοσίων νοσοκομείων της χώ-
ρας χωρίς την καταβολή αποζημίωσης.
Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας προχωρά
άμεσα στον διορισμό νέων διοικητών και ανα-
πληρωτών διοικητών, διετούς θητείας σύμφω-
να με τα αξιολογικά κριτήρια της παρ.2 του άρ-
θρου 2 του Ν.4052/2012.
Όπως αναφέρεται στην σχετική τροπολογία, η προηγούμενη αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων διοικητών δεν έγινε με βάση τα προσόντα τους, αλλά η σχετική Επιτροπή επιλογής περιορίστηκε απλώς στη σύνταξη προσχηματικού - αλφαβητικού και όχι αξιολογικού καταλόγου με αποτελέσματα ο διορισμός τους να μην χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αξιοκρατία.
Αξίζει να σημειωθεί πως από τους διοικητές, μεταξύ των οποίων και ο κ. Κώστας Ναλμπάντης, διοικητής του Νοσοκομείου Κομοτηνής, είχε ζητηθεί η παραίτησή τους, όμως αυτοί δεν είχαν συμμορφωθεί με αποτέλεσμα ο υπουργός να προχωρήσει στο ξήλωμά τους μέσω τροπολογίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου