Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Σας αποστέλλουμε δελτία τύπου για τις ημερίδες που διοργανώνει το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης στις 3 & 4 Ιουλίου 2017.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ     CHAMBER OF PROFESSIONALS      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                    AND HANDICRAFTS OF RODOPI
Καβείρων 12 - 69100 Κοµοτηνή, Τηλ. +302531022547, 34006, 81470 Fax: +302531025866 12, Kaviron Str. 69100 Komotini - GREECE Tel. +302531022547, 34006, 81470 Fax: +302531025866                              http:www.everodopi.gr                                        e - mail: info @ everodopi . gr          Κοµοτηνή, 26/06/2017


∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


To Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ροδόπης διοργανώνει τη ∆ευτέρα 3/7/2017 και ώρα 19.00 στην αίθουσα ∆Σ (Καβείρων 12) ηµερίδα ενηµέρωσης των µελών για τον νέο Νόµο 4469/2017 για τον εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών προς Τράπεζες, ∆ηµόσιο και Τρίτους.  Εισηγητής θα είναι ο κ. Σ. Λιακόπουλος, C.E.O. της Business Support Services. Όσοι επιθυµούν µπορούν να κλείσουν προσωπική συνάντηση µε τον εισηγητή την επόµενη ηµέρα της ηµερίδας για εξατοµικευµένη προσέγγιση στην επίλυση του προβλήµατός τους (χωρίς κόστος). Πληροφορίες στα γραφεία του Επιµ/ρίου στο τηλ 25310 22547.ΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ     CHAMBER OF PROFESSIONALS      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                    AND HANDICRAFTS OF RODOPI
Καβείρων 12 - 69100 Κοµοτηνή, Τηλ. +302531022547, 34006, 81470 Fax: +302531025866 12, Kaviron Str. 69100 Komotini - GREECE Tel. +302531022547, 34006, 81470 Fax: +302531025866                              http:www.everodopi.gr                                        e - mail: info @ everodopi . gr          Κοµοτηνή, 26/06/2017


∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


To Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ροδόπης διοργανώνει ηµερίδα ενηµέρωσης για τις επιχειρήσεις-µέλη του ∆ήµου Μαρώνειας-Σαπών, που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της εστίασηςψυχαγωγίας, για τις προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων ενόψει της τουριστικής περιόδου και της έλευσης τουριστών από Βουλγαρία και Ρουµανία. Η ηµερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4/7/2017 και ώρα 18.00-20.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Μαρώνειας (πρώην κοινότητα). Εισηγητής θα είναι ο κ. Θεόδωρος Χαρτοµατσίδης, ∆ιευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετιγκ Filos Holidays & Travel – τ. ∆ιευθυντής γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας. Πληροφορίες στα γραφεία του Επιµ/ρίου στο τηλ 25310 22547

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου