Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Υπουργείο Δικαιοσύνης | Τα συναινετικά διαζύγια θα εκδίδονται από τους συμβολαιογράφους (Video)


Υπουργείο Δικαιοσύνης | Τα συναινετικά διαζύγια θα εκδίδονται από τους συμβολαιογράφους (Video)
Θα το σκεφτούν καλύτερα όσα ζευγάρια επιθυμήσουν να βγάλουν συναινετικό διαζύγιο καθώς σύμφωνα με πρόσφατο νομοσχέδιο Ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής αναφέρει πως τα συναινετικά διαζύγια θα εκδίδονται πλέον από τους συμβολαιογράφους, παρουσία δικηγόρων ενώ οι πρώην σύζυγοι θα ρυθμίζουν με κοινή συμφωνία τα θέματα διατροφής και γονικής μέριμνας των παιδιών.
Ειδικότερα, τα άρθρα 22 και 28 του νομοσχεδίου προβλέπουν ότι ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου (συναινετικά διαζύγια), επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, ενώ όποιος παραβιάσει το συμφωνητικό στον τομέα της διατροφής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, ενώ εάν παραβιάσει τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί για την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.
Print Friendly

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου