Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΝ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΝ

                  
Ἱερά Μητρόπολις Μαρωνείας καί Κομοτηνῆ
Πλ. Αὐτοκράτορος Θεοδοσίου 7
691 00   Κομοτηνή
τηλ.: 2531022642 – φαξ: 2531023439
e-mail: immkom@otenet.gr

 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΝ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


Φέρεται εἰς γνῶσιν πάντων ὅτι ἐπικειμένης τῆς Μητροπόλεως τῶν Ἑορτῶν, τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πρός κατάλληλον δέ ψυχικήν καί πνευματικήν προετοιμασίαν, θά εὐρεθῇ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ὁ π. Φιλήμων, ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, προκειμένου νά διακονήσῃ τό Μυστήριον τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως.
Ὁ Γέροντας θά εὐρίσκεται εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Παναγίας ἀπό τήν Πέμπτην, 21ην καί θά παραμείνῃ ἕως τό Σάββατον, 23ην Δεκεμβρίου 2017.Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου