Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Ο τότε Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Ρ. Κώστας Λιούρτας και ο τότε Αναπληρωτής Νομάρχη, Κωστας Κατσιμίγας...


Μια παλιά φιλία, που κρατάει πολύ πριν τη φωτογραφία. Είμαστε στο 2010, στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας και μιλάμε για την Έκθεση Θράκη 2010. Ο τότε Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Ρ. Κώστας Λιούρτας και ο τότε Αναπληρωτής Νομάρχη, Κώστας Κατσιμίγας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου