Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Κομοτηνή: Νέοι κανόνες, μετά από 14 χρόνια, για τους κοινόχρηστους χώρους!Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε από τον Δήμο Κομοτηνής το Σχέδιο Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Τετάρτη, 20 Ιουνίου, ενώ οι δημότες μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τυχόν προτάσεις και παρατηρήσεις τους,
στο www.komotini.gr. και στην ενότητα «Δημόσια Διαβούλευση». Ακολούθως, το Σχέδιο Κανονισμού θα προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.
Τι προβλέπει το Σχέδιο του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων
Πρόκειται για την κανονιστική πράξη, η οποία έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση ενός πλαισίου γενικών προδιαγραφών και κανόνων, που θα διέπουν την παραχώρηση ή μη της χρήσης τμημάτων των πάσης φύσεως κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κομοτηνής και θα δεσμεύουν τη διοίκηση του Δήμου, τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών. Σημειώνεται ότι η νέα αυτή κανονιστική πράξη έρχεται να αντικαταστήσει την αντίστοιχη προηγούμενη που είχε ψηφιστεί πριν από 14 χρόνια.
Στους σκοπούς της κατάρτισης του νέου Κανονισμού εντάσσονται:
  1. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς διέλευσης των πεζών και δη των ΑΜΕΑ
  2. Η μη παρεμπόδιση της πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης(ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κ.τ.λ.)
  3. Η μη παρεμπόδιση της ορατότητας και της ασφαλούς κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων
  4. Η αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων με σεβασμό στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και πάντως η μη υποβάθμισή τους.
  5. Η διασφάλιση της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης αιτημάτωνπαραχώρησης κοινόχρηστου χώρου ή άδειας χρήσης του, υπό συγκεκριμένους όρους.
  6. H αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Κομοτηνής.
  7. Η αναγκαιότητα να δοθεί ένα στίγμα αισθητικής και πολιτισμούτονώνοντας, παράλληλα την επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία.
Για το θέμα που απασχόλησε τους επαγγελματίες το προηγούμενο διάστημα, ήτοι για τις κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους που εκμεταλλεύονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το Σχέδιο του νέου Κανονισμού αναφέρει, μεταξύ άλλων:
»» Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος, υποχρεωτικά θα οριοθετείται με κίτρινη γραμμή, πλάτους 0,5 εκατοστών από τους ίδιους τους επαγγελματίες, περαιτέρω δε θα ελέγχεται από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
»» Εντός των κοινoχρήστων χώρων επιτρέπονται μόνο οι κατασκευές και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 του ΝΟΚ (Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79Α /09-04-2012)), με τους όρους που περιγράφονται σ’ αυτό και με τις διευκρινήσεις που παρέχονται στο άρθρο 20 του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του ΝΟΚ, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από το Δήμο Κομοτηνής, από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με την οποία εγκρίνεται η κατ’ αρχήν επέμβαση σε κοινόχρηστο χώρο αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των απαριθμούμενων στο παραπάνω άρθρο έργων και κατασκευών) και κατόπιν άδειας της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου και έγκρισης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)
Για όσες από τις κατασκευές που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους (σύμφωνα με τα παραπάνω), δεν απαιτείται άδεια οικοδομής, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις περί κατασκευών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους της υπ’ αριθμ. 52716/2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 1663Β’/13- 12- 2001) με θέμα «Κατασκευές και εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης», καθώς και η Εγκύκλιος 12/56990/28-3-2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
»» Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΝΟΚ/2012, …σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση απαγορεύεται να κατασκευάζονται κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων…. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ακόμη και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται υπεράνω κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραμμά τους.
»» Eντός του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου και επί των όψεων των καταστημάτων επιτρέπονται κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης (κινητά προστεγάσματα) χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα. Απαγορεύεται οποιουδήποτε είδους μόνιμη κατασκευή και εγκατάσταση (π.χ. διαχωριστικά, υαλοπίνακες, δάπεδα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.» (άρθρο 16 Ν.4067/2012). Για τον διαχωρισμό των κοινοχρήστων χώρων όμορων καταστημάτων, επιτρέπεται η τοποθέτηση τσιμεντένιας ζαρντινιέρας στις αποχρώσεις του λευκού. Οι ζαρντινιέρες θα είναι παραλληλόγραμμης κάτοψης και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φύτευση δένδρων, θάμνων ή εποχιακών φυτών (απαγορεύεται η τοποθέτηση σε αυτά απομιμήσεων φυτών).

Οι κανόνες για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα πεζοδρόμια, τους πεζόδρομους και τις πλατείες

Π Ε Ζ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Α
α) Για πεζοδρόμια με ελεύθερη διέλευση μέχρι 1,50μ μη συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου, απαγορεύεται η παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου.
β) Για πεζοδρόμια με ελεύθερη διέλευση από 1,50μ έως 2,10μ. μη συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου, θα παραχωρείται όλος ο εναπομένων χώρος (0,60μ.) στην πρόσοψη του καταστήματος εφόσον παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών 1,50μ. χωρίς την ύπαρξη σταθερών εμποδίων.
γ) Για πεζοδρόμια με ελεύθερη διέλευση από 2,10μ. έως 4,00μ. μη συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου, θα παραχωρείται όλος ο εναπομένων χώρος στην πρόσοψη του καταστήματος εφόσον παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών 1,50μ. χωρίς την ύπαρξη σταθερών εμποδίων.
δ) Για πεζοδρόμια με ελεύθερη διέλευση άνω των 4,00μ. μη συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου, θα παραχωρείται όλος ο εναπομένων χώρος στη πρόσοψη του καταστήματος εφόσον παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον 2,00μ. χωρίς την ύπαρξη σταθερών εμποδίων.
ε) Για πεζοδρόμια όπου υπάρχει ποδηλατόδρομος και οδηγός τυφλών, θα παραχωρείται χώρος στην πρόσοψη του καταστήματος ≥0,60μ. και σε απόσταση τουλάχιστον 1,60μ. από τον ποδηλατόδρομο συμπεριλαμβανομένου του οδηγού τυφλών.
στ) Θα υπάρχει δυνατότητα στα πεζοδρόμια να παραχωρηθεί η χρήση κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα είτε στην πρόσοψη του καταστήματος είτε στην εξωτερική πλευρά του πεζοδρομίου και σε απόσταση 0,40μ. από το κράσπεδο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των καθήμενων πελατών, κατόπιν έγκρισης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κρίνοντας κατά περίπτωση τα χαρακτηριστικά του πεζοδρομίου και τα σταθερά εμπόδια, λαμβάνοντας υπόψη την ομοιομορφία της παραχώρησης του κοινοχρήστου χώρου ανά οικοδομικό τετράγωνο και πάντα με την προϋπόθεση ότι παραμένει ελεύθερη όδευση για τους πεζούς τουλάχιστον 1,50μ ανά περίπτωση.
Π Ε Ζ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Ι
Σε πεζόδρομους το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος ορίζεται σε 3,50μ. τουλάχιστον, ώστε εκτός από την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των χρηστών του πεζοδρόμου να είναι δυνατή και η διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και των οχημάτων τροφοδοσίας (αριθμ.52907 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. ΦΕΚ 2621/31-12-2009).
  • Στους πεζοδρόμους η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται μόνο στην πλευρά που βρίσκεται το κατάστημα.
  • Δεν θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έναντι του καταστήματος.
Ενδεικτικά, στον πεζόδρομο της Βενιζέλου, το πλάτος του οποίου κυμαίνεται από 6,60μ. έως 7,88μ., η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται σε επαφή με τα καταστήματα. Η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα και συναφή στοιχεία επιφάνεια πρέπει να αφήνει ελεύθερη ζώνη καθ’ όλο το μήκος του τα 3,50μ. πλάτος, η οποία προορίζεται για τη διέλευση πεζών καθώς και για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία), αλλά και την τροφοδοσία των καταστημάτων και την πρόσβαση σε νόμιμους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων κτιρίων.
Ανάλογα με το υφιστάμενο πλάτος και μετά την αφαίρεση των 3,50μ. θα παραχωρείται χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με μέγιστο πλάτος τα 2,00μ. και στις δυο πλευρές του πεζοδρόμου.
Επίσης στη συμβολή των οδών Βενιζέλου, Νικαίας και Ξενοφώντος υπάρχει χώρος διαμορφωμένος ως πεζοδρόμιο εμβαδού Α=18,65 τ.μ. και θα δίνεται μόνο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και όχι εμπορευμάτων.
Ο ανωτέρω χώρος θα δίνεται σε καταστήματα που έχουν δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και προβάλλονται σε αυτόν.
Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει κατάστημα με δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων που να προβάλλεται στον ανωτέρω χώρο, αυτός θα δημοπρατείται.
Όσον αφορά την έκθεση εμπορευμάτων στον πεζόδρομο Βενιζέλου, μέγιστο πλάτος παραχώρησης το 1,00μ.
Π Λ Α Τ Ε Ι Ε Σ
Με τον όρο «Πλατεία» δεν συμπεριλαμβάνονται οι περιβάλλοντες δρόμοι, αλλά αποκλειστικά και μόνο ο χώρος που η χρήση του είναι πλατεία. Για τις πλατείες, στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη με πρόβλεψη τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για όσα καταστήματα έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε αυτές και συγκεκριμένα παραχωρείται η χρήση ποσοστού 70% του χώρου που αντιστοιχεί στην πρόσοψη του καταστήματος ή στην προβολή του επί της πλατείας, το δε υπόλοιπο 30% διατίθεται στους ίδιους εκμεταλλευτές από το Δήμαρχο, εφόσον κατά την κρίση του δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελεύθερη κίνηση των πεζών. Το εμβαδόν της πρόσοψης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος της κυρίας όψης επί το ύψος του καταστήματος που μετριέται από το έδαφος μέχρι και την οροφή της υπερκείμενης ιδιοκτησίας.
Ενδεικτικά, στην πλατεία Ειρήνης θα παραχωρείται όλος ο χώρος ενδείκνυται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, με πρόβλεψη ύπαρξης ελεύθερου διαδρόμου στις υφιστάμενες ράμπες. Απαγορεύεται αυστηρά η επέκταση των επιχειρήσεων της Πλατείας Ειρήνης στα τμήματα του πεζοδρόμου και του κεντρικού τμήματος της πλατείας, τόσο με τραπεζοκαθίσματα όσο και με λοιπά λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία των επιχειρήσεων (σκιάδια, πάγκους και λοιπά αντικείμενα), πέραν του παραχωρούμενου από το Δήμο κοινοχρήστου χώρου. Η αυθαίρετη τοποθέτηση μετατρέπει αφενός τον κοινόχρηστο χώρο σε αποθηκευτικό, αλλοιώνοντας την αισθητική του χώρου και αφετέρου θα επισύρει κυρώσεις σε βάρος των ιδιοκτητών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αλλά και με τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα κανονισμό. Η ανάπτυξη εμπορευμάτων θα γίνεται σε μέγιστο πλάτος 1,00μ. και σε επαφή με το κατάστημα. Απαγορεύεται η κάλυψη δαπέδου με οποιοδήποτε υλικό.
Στη δε πλατεία Αρχ. Χρυσάνθου θα παραχωρείται χώρος μόνο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και όχι εμπορευμάτων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε λειτουργικού ή άλλου διακοσμητικού στοιχείου των επιχειρήσεων (καρέκλες, τραπέζια, σκιάδια, πάγκοι και λοιπά αντικείμενα), πέραν του παραχωρούμενου από το Δήμο κοινοχρήστου χώρου. Η αυθαίρετη τοποθέτηση μετατρέπει αφενός τον κοινόχρηστο χώρο σε αποθηκευτικό, αλλοιώνοντας την αισθητική του χώρου, και αφετέρου θα επισύρει κυρώσεις σε βάρος των ιδιοκτητών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αλλά και με τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα κανονισμό. Απαγορεύεται η τοποθέτηση δαπέδου με οποιοδήποτε υλικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου