Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η Π ρ ό ς Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τό Εὐσεβές Πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


                

      
Ἱερά Μητρόπολις
Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς
Πλ. Ατοκράτορος Θεοδοσίου 7
691 00   Κομοτηνή
τηλ.: 2531022642 – φαξ: 2531023439
e-mail: immkom@otenet.gr

ριθμ. Πρωτ. 1033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                    ν Κομοτην τ 4 Ἰουνίου 2018 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η

Π ρ ό ς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τό Εὐσεβές Πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Ἀγαπητοί Πατέρες καί εὐσεβεῖς Χριστιανοί,
Εσερχόμεθα σύν Θε στήν θερινή περίοδο, τήν ραιότερη περίοδο το χρόνου, πως χαρακτηριστικά πισημαίνει προφητάναξ Δαβίδ:
«Σύ ποίησας πάντα τά ραα τς γςθέρος καί αρ σύ πλασας ατά». (Ψάλ. 73,17). πατρίδα μας καί εδικότερα τόπος μας, χει ελογηθε μέ μιά ποικιλία τοπίων, πού συνδυάζουν τίς μαγευτικές παραλίες τῆς Μαρωνείας καί τοῦ Φαναρίου, καί καταπράσινα βουνά, καθώς καί μέ τήν λιμνοθάλασσα τς Βιστωνίδος πού φιλοξενε σπάνια εδη πτηνν καί χει τή δική της διαίτερη μορφιά.
λες ατές ο φυσικές καλλονές το τόπου μας προσφέρουν εκαιρίες γιά ναψυχή τόσο στούς μόνιμους κατοίκους τς περιοχς σο καί στούς ἐπιθυμοῦντες νά τήν πισκεφθον κατά τήν θερινή περίοδο.
Εναι καθκον μας νά γαπομε τόν τόπο μας καί νά τόν προφυλάσσουμε. μως τό καθκον ατό γιά μς τούς χριστιανούς δέν εναι μία πλή θική πιταγή, λλά κάτι πολύ περισσότερο: εναι θέλημα Θεο!
Εναι Θεός κενος πού δωσε στούς πρωτόπλαστους τήν ντολή νά ργάζονται καί νά φυλάσσουν τήν κτίση καί τά δημιουργήματα το Θεοστε ατή νά φανερώνει διαρκς τήν μορφιά καί τή σοφία το Δημιουργο, καί νά καθίσταται παράδεισος γιά τόν νθρωπο.
πως χουμε εθύνη γιά τήν κοινή μας ζωή μέσα στό σπίτι μας, ντίστοιχη εθύνη μς ναλογε καί γιά τό μεγάλο κοινό μας σπίτι, τό φυσικό περιβάλλον.
Καλούμαστε λοιπόν τόσο ς χριστιανοί σο καί ς πολίτες νά πιδείξουμε καί στή νέα ντιπυρική περίοδο ασθημα εθύνης καί γρήγορση, ποφεύγοντας ,τι θά μποροσε νά προκαλέσει πυρκαγιά (π.χ. πόθεση σκουπιδιν, γυάλινα μπουκάλια σέ μή λεγχόμενους χώρους) καί νά εδοποιομε τίς ρμόδιες πηρεσίες (Πυροσβεστική, Γενική Γραμματεία Πολιτικς Προστασίας) σέ περίπτωση πού ποπτευθομε κινήσεις τυχόν μπρηστν λθουμε ντιμέτωποι μέ κδήλωση πυρκαγις.
τοπική μας κκλησία χει λάβει λα κενα τά μέτρα πού παιτονται γιά τήν σφάλεια τν ερν μας Ναν, τν Μονν καί τῶν Κατασκηνώσεων.
Εχόμαστε λοι νά δείξουμε σύνεση καί πευθυνότητα προκειμένου νά χαρομε τίς πλούσιες μορφιές το τόπου μας καί ατό τό καλοκαίρι.


Εὐχέτης πάντων πρός Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου