Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Κέρδη 70 εκατ. ευρώ για την ΕΡΤ το 2017...Κερδοφόρος και το 2017 ήταν η ΕΡΤ ΑΕ, με κύκλο εργασιών 190 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 70,9 εκατ. ευρώ έναντι...
κύκλου εργασιών 190 εκατ. ευρώ και κερδών προ φόρων 74 εκατ. ευρώ το 2016. 


Η ΕΡΤ διατήρησε υψηλή κερδοφορία από το 2015 και στις τρεις οικονομικές χρήσεις. Η υψηλή κερδοφορία που είχε και το 2017 οφείλεται στα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος και στη μη κατασπατάλησή του, σε αντίθεση με άλλες περιόδους (2004-2009) κατά τις οποίες, ενώ το τέλος είχε αυξηθεί κατά 30%, η ΕΡΤ παρέμενε ζημιογόνος και ελλειμματική.

Ο φόρος εισοδήματος που θα πληρώσει η ΕΡΤ ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ, το μέρισμα που καταβάλλει στον μέτοχο, δηλαδή στο Ελληνικό Δημόσιο, είναι 20 εκατ. ευρώ και η ετήσια εισφορά (ισοζύγιο) από το ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Δημοσίου 40 εκατ. ευρώ, ενώ προτείνεται το ειδικό αποθεματικό του ν. 3905/2010, ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, να επενδυθεί στο σύνολό του στην παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Το ΔΣ ενέκρινε ομόφωνα τα οικονομικά της χρήσης 2017...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου