Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Μόνο μην μας ζητήσετε να σας πούμε πόσες φορές το κάνουμε με τις γυναίκες μας ή και τις φιλενάδες μας γιατί εκεί σίγουρα θα πέσετε έξωΠρόστιμο σε φορτηγάκια που δεν φέρουν στοιχεία στις δυο πλευρές

Βαρύ πρόστιμο περιμένει τους ιδιοκτήτες ΙΧ
φορτηγών, πάνω στα οποία δεν αναγράφονται συγκε-
κριμένα στοιχεία, σε εμφανή σημεία στις δύο πλευρές
του οχήματος.
Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που ισχύει από το
1991 (Α2/ 29542/5347/ 1991 υ.α), στις δύο πλευρές του
αμαξώματος του ΦΙΧ πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
η χρήση (ιδιωτική), ο αριθμός κυκλοφορίας, ονοματε-
πώνυμο /τίτλος επιχείρησης, η έδρα της επιχείρησης,
το μικτό βάρος και το ωφέλιμο φορτίο.
Αυτό που κάνει πλέον επιτακτική την ανάγκη να συμ-
μορφωθούν με την παραπάνω απόφαση όσοι έως
τώρα το είχαν αμελήσει, είναι ότι η μη αναγραφή των
παραπάνω στοιχείων θεωρείται πλέον και φορολογική
παράβαση, η οποία τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 2.500
ευρώ.
ΒΑΡΑΤΕ αλύπητα να δούμε τι θα πάρετε στο τέλος.
Μόνο μην μας ζητήσετε να σας πούμε πόσες φορές
το κάνουμε με τις γυναίκες μας ή και τις φιλενάδες μας
γιατί εκεί σίγουρα θα πέσετε έξω, γιατί αυτό δεν γράφει
πουθενά ούτε ωφέλιμο ούτε απόβαρο ούτε μικτό!!!
Και προπαντός δεν έχει ταξίμετρο. Και εκτός αυτού δεν
είναι φανερό γιατί... «Άμα ήταν φανερό αυτό το πράγμα
πόσοι θα γινόντανε ρεζίλι»;;;!!! Άρα λοιπόν μην το επι-
χειρήσετε, δεν πρόκειται να πάρετε ούτε δραχμή…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου