Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούν υπό διωγμόν
Μνημόνιο στο μνημόνιο και φτάσαμε στο τελευταίο
σκαλοπάτι. Οι φορολογικές απαιτήσεις κάθε μέρα αυξά-
νονται!!! Οι περικοπές σε μισθούς και σε συντάξεις αυξάνο-
νται !!!! Η ανεργία κάθε μέρα μεγεθύνεται.

Η ανέχεια εμφανίζεται εξαιρετικά απειλητική για την ελλη-
νική κοινωνία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χάνουν κάθε
ελπίδα σωτηρίας και επάνοδο στην ανάπτυξη, αυτές οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν πάνω από
το 99% του συνόλου και που απασχολούν τα δυο τρίτα πε-
ρίπου του εργατικού δυναμικού. Άρα με αυτά τα δεδομένα
κάθε στρατηγική εξόδου από την κρίση πρέπει να περνάει
απαραίτητα μέσα από την στήριξη και ενδυνάμωση της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αντίθετα με όλα αυτά,
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας είναι υπό διωγ-
μόν!!! Τόσο ξέρουν τόσο κάνουν οι ανίδεοι…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου