Τη διατύπωση άποψης μετά από εξέταση σχετικών εγγράφων, για το αν ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιοςέχει υποπέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα,
και για το αν – συνεπακόλουθα – θα του επιβληθεί ή όχι η ποινή της αργίας, ζητά από τον πρόεδρο του πενταμελούς συμβουλίου του άρθρου 234 του Ν. 3.852/2010, η «Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας / Διεύθυνση Διοίκησης / Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ροδόπης» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Το σχετικό έγγραφο φέρνει στο φως η evdomimera.gr.