Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης δεσμευόμαστε:Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης δεσμευόμαστε:
• να αξιοποιήσουμε τα εκτεταμένα γεωθερμικά πεδία στους τομείς της γεωργίας της ενέργειας, της τηλεθέρμανσης και της υδροθεραπείας σε συνεργασία με τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού

• να μεριμνήσουμε για την αξιοποίηση του δασικού πλούτου
• να στηρίξουμε τον εναλλακτικό τουρισμό στον ορεινό όγκο και τις λιμνοθάλασσες
• να εκτελέσουμε δοκιμαστικά αρδευτικά έργα στο Νέστο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης μελέτης διαχείρισης των υδάτινων πόρων
• να ενισχύσουμε την ιχθυοπαραγωγή στη Βιστωνίδα με την κατασκευή σημαντικών υποδομών
• να συνδράμουμε στην αναγνώριση του «μπασμά» ως προϊόντος με προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου