Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

            Ἱερά Μητρόπολις
  Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς
       Πλ. Αὐτοκράτορος Θεοδοσίου 7
                 691 00   Κομοτηνή
      τηλ.: 2531022642 – φαξ: 2531023439
           e-mail: immkom@otenet.gr

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ·         Κυριακή,02-06-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό        
    πρωΐ                    Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀρίσβης.
·         Δευτέρα,03-06-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Κάθε-
    7:30 μ.μ.            δρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς καί θά δεηθῇ
                               ἰδιαιτέρως ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐνισχύσεως τῶν διαγωνισθησο-
                               μένων μαθητῶν εἰς τάς Πανελληνίους καί Προαγωγικάς ἐξετάσεις.     


·         Τρίτη,04-06-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στήν τελεσθησο-
    8:00 μ.μ.        μένην ἀγρυπνίαν ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα στόν Ἱερό
                           Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς.     ·         Τετάρτη,05-06-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν
  6:30 μ.μ.             ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στό ἑορτᾶζον Παρεκκλήσιον Ἀναλήψεως
                              τοῦ Σωτῆρος Φωλεᾶς (Πλατανάκια).     ·         Πέμπτη,06-06-2019: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυρί-        
    πρωΐ                  ζοντα Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Ἀετοκορυφῆς. 


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου